Recent Changes

Wednesday, May 28

 1. page Espainako isurialdeal edited ... Oso ur-emari irregularra dute. *Miño *Duero *Tajo *Guadiana
  ...
  Oso ur-emari irregularra dute.
  *Miño
  *Duero
  *Tajo
  *Guadiana
  (view changes)
  8:37 am
 2. page Espainako isurialdeal edited ... Pas Kantabrian Nalon Asturiasen Asturiasen Eo Galizia Galizia eta Asturias ISURI…
  ...
  Pas
  Kantabrian
  Nalon
  Asturiasen
  Asturiasen
  Eo
  Galizia
  Galizia eta Asturias
  ISURIALDE
  ATLANTIKOA
  ...
  *Guadiana
  *Guadalquivir
  Miño
  Bere
  Miño: Bere isurkide nagusia Sil da.
  Duero
  Isurialde

  Duero: Isurialde
  atlantikokoen artean,
  emaririk
  emaririk handiena duenada.
  Isurkideak:Esla
  Isurkideak:Esla etaPisuerga.
  Tajo
  Penintsulako

  Tajo: Penintsulako
  luzeena. Isurkideak:Jarama eta Tietar.
  Guadiana
  Ur

  Guadiana: Ur
  gutxien daramana. Isurkideak:Zancaraeta Zigüela.
  Guadalquivir
  Isurkidea:Genil

  Guadalquivir: Isurkidea:Genil

  ISURIALDE
  MEDITERRANEOA
  ...
  *Turia
  *Ter eta Llobregat
  EbroEbro:
  Uremari handia.
  Isurkideak:AragoietaSegre.
  Jucar
  Uremari
  Jucar: Uremari txikia.
  Segura
  Levanten

  Segura: Levanten dago.
  Turia: Valentzian
  dago.
  Turia
  Valentzian.

  Ter eta Llobregat
  Katalunian
  Llobregat: Katalunian daude.
  {ibaiak_espaina_001.png}
  (view changes)
  8:36 am
 3. page Espainako isurialdeal edited ... *Guadiana *Guadalquivir Miño Bere isurkide nagusia Sil da. Duero Isurialde atlantikokoen…
  ...
  *Guadiana
  *Guadalquivir
  Miño
  Bere isurkide nagusia Sil da.
  Duero
  Isurialde atlantikokoen artean,
  emaririk handiena duenada.
  Isurkideak:Esla etaPisuerga.

  Tajo
  Penintsulako luzeena. Isurkideak:Jarama eta Tietar.
  Guadiana
  Ur gutxien daramana. Isurkideak:Zancaraeta Zigüela.
  Guadalquivir
  ...
  Ter eta Llobregat
  Katalunian daude.
  {ibaiak_espaina_001.png}
  (view changes)
  8:22 am
 4. 8:22 am
 5. page Espainako isurialdeal edited ISURIALDE KANTAURIARRA Ibai laburrak dira. Ur-emari erregularra dute. Bidasoa Ibaizabal …
  ISURIALDE
  KANTAURIARRA
  Ibai laburrak dira.
  Ur-emari erregularra dute.
  Bidasoa
  Ibaizabal
  eta
  Nerbioi
  Euskal-
  Herian
  *Bidasoa eta Nerbioi.
  *Pas
  *Nalon
  *Eo
  Bidasoa eta Nerbioi
  Euskal Herrian

  Pas
  Kanta-
  brian
  Kantabrian
  Nalon
  Asturia-
  sen
  Asturiasen
  Eo
  Galizia
  eta-
  Asturias
  artean
  eta Asturias artean
  ISURIALDE
  ATLANTIKOA
  Luzeak dira,
  Galiziakoak
  izan
  Galiziakoak izan ezik.
  Oso ur-emari
  irregularra
  dute.
  Miño
  Bere
  isurkide
  nagusia
  Sil da.
  Duero
  Isurialde
  atlantiko-
  koen
  artean,
  emaririk
  handiena
  duena
  da.
  Isurkide-
  ak:Esla
  eta
  Pisuerga.
  irregularra dute.
  *Miño
  *Tajo
  *Guadiana
  *Guadalquivir

  Tajo
  Penintsul-
  ako
  luzeena
  da.
  Isurkide-
  ak:
  Jarama
  eta
  Tietar.
  Penintsulako luzeena. Isurkideak:Jarama eta Tietar.
  Guadiana
  Ur gu-
  txien
  darama-
  na.
  Isurkide-
  ak:
  Zancara
  eta
  Zigüela.

  Ur gutxien daramana. Isurkideak:Zancaraeta Zigüela.

  Guadalquivir
  Isurkidea:
  Genil
  Isurkidea:Genil
  ISURIALDE
  MEDITERRANEOA
  Laburrak dira,
  Ebro
  dira,Ebro izan ezik.
  Bere uremari oso escasa da, Ebrorena salbu.
  *Ebro
  *Jucar
  *Segura
  *Turia
  *Ter eta Llobregat

  Ebro
  Uremari
  handia.
  Isurkide-
  ak:
  Aragoi
  eta
  Segre
  .
  handia.
  Isurkideak:AragoietaSegre.

  Jucar
  Uremari
  txikia.
  txikia.
  Segura
  Levanten
  dago.
  dago.
  Turia
  Valentzi-
  an.
  Tereta
  Valentzian.
  Ter eta
  Llobregat
  Katalu-
  nian
  daude.

  Katalunian daude.

  (view changes)
  8:04 am
 6. page Espainako isurialdeal edited ... Herian Pas Kantabrian Kanta- brian Nalon Asturiasen Asturia- sen Eo Galizia ..…
  ...
  Herian
  Pas
  KantabrianKanta-
  brian

  Nalon
  AsturiasenAsturia-
  sen

  Eo
  Galizia
  ...
  ISURIALDE
  ATLANTIKOA
  Luzeak dira,Galiziakoakdira,
  Galiziakoak

  izan ezik.
  Osour-emariirregularradute.Oso ur-emari
  irregularra
  dute.

  Miño
  Bere
  ...
  Penintsul-
  ako
  luzeena.luzeena
  da.

  Isurkide-
  ak:
  ...
  Zigüela.
  Guadalquivir
  Isurkidea:GenilIsurkidea:
  Genil

  ISURIALDE
  MEDITERRANEOA
  Laburrakdira, Ebro
  izan
  Laburrak dira,
  Ebro izan
  ezik.
  Ebro
  Uremari
  ...
  ak:
  Aragoi
  eta Segre
  Segre

  .
  Jucar
  (view changes)
  4:13 am
 7. page space.menu edited ... {weather-sun.png} Klimak {information.png} Espaina {weather-sun.png} Espainako Isurialdeak …
  ...
  {weather-sun.png} Klimak
  {information.png} Espaina
  {weather-sun.png} Espainako Isurialdeak
  {applications-internet-2.png} Paraleloak
  {emblem-art.png} Ekuatorea
  (view changes)
  3:56 am
 8. page Espainako isurialdeal edited ... Ibai laburrak dira. Ur-emari erregularra dute. Bidasoaeta Nerbioi EuskalHerian Bidasoa I…
  ...
  Ibai laburrak dira.
  Ur-emari erregularra dute.
  Bidasoaeta Nerbioi
  EuskalHerian
  Bidasoa
  Ibaizabal
  eta
  Nerbioi
  Euskal-
  Herian

  Pas
  Kantabrian
  ...
  Asturiasen
  Eo
  Galiziaeta-AsturiasGalizia
  eta-
  Asturias

  artean
  ISURIALDE
  ...
  Osour-emariirregularradute.
  Miño
  BereisurkideBere
  isurkide

  nagusia Sil
  Sil
  da.
  Duero
  Isurialdeatlantikoko-
  enartean,emaririk
  Isurialde
  atlantiko-
  koen
  artean,
  emaririk

  handiena duenada.
  Isurkideak:
  Esla etaPisuerga.

  duena
  da.
  Isurkide-
  ak:Esla
  eta
  Pisuerga.

  Tajo
  PenintsulakoPenintsul-
  ako

  luzeena.
  Isurkideak:JaramaIsurkide-
  ak:
  Jarama

  eta Tietar.
  Tietar.

  Guadiana
  Urgutxiendaramana.
  Isurkideak:
  Ur gu-
  txien
  darama-
  na.
  Isurkide-
  ak:

  Zancara eta Zigüela.
  eta
  Zigüela.

  Guadalquivir
  Isurkidea:Genil
  ISURIALDE
  MEDITERRANEOA
  Laburrakdira,Ebro
  izanezik.
  (Ebrorena salbu)
  Laburrakdira, Ebro
  izan ezik.

  Ebro
  Uremarihandia.
  Isurkideak:
  Uremari
  handia.
  Isurkide-
  ak:

  Aragoi eta Segre.
  eta Segre
  .

  Jucar
  Uremaritxikia.Uremari
  txikia.

  Segura
  Levantendago.Levanten
  dago.

  Turia
  Valentzian.Valentzi-
  an.

  Tereta Llobregat
  Kataluniandaude.Katalu-
  nian
  daude.

  (view changes)
  3:53 am
 9. page Espainako isurialdeal edited ISURIALDEKANTAURIARRA Ibailaburrakdira. ISURIALDE KANTAURIARRA Ibai laburrak dira. Ur-emari…
  ISURIALDEKANTAURIARRA
  Ibailaburrakdira.
  ISURIALDE
  KANTAURIARRA
  Ibai laburrak dira.

  Ur-emari erregularradute.erregularra dute.
  Bidasoaeta Nerbioi
  EuskalHerian
  ...
  Asturiasen
  Eo
  GaliziaetaAsturiasartean
  ISURIALDEATLANTIKOA
  Luzeakdira,Galiziakoakizan
  Galiziaeta-Asturias
  artean
  ISURIALDE
  ATLANTIKOA
  Luzeak dira,Galiziakoak
  izan
  ezik.
  Osour-emariirregularradute.
  Miño
  BereisurkidenagusiaSilda.Bereisurkide
  nagusia Sil da.

  Duero
  Isurialdeatlantikokoenartean,emaririkhandienaduenada.Isurkideak:EslaIsurialdeatlantikoko-
  enartean,emaririk
  handiena duenada.
  Isurkideak:
  Esla
  etaPisuerga.
  Tajo
  Penintsulakoluzeena. Isurkideak:JaramaetaPenintsulako
  luzeena.
  Isurkideak:Jarama
  eta
  Tietar.
  Guadiana
  Urgutxiendaramana. Isurkideak:Zancaraeta
  Isurkideak:
  Zancara eta
  Zigüela.
  Guadalquivir
  Isurkidea:Genil
  ISURIALDEMEDITERRANEOA
  Laburrakdira,Ebroizanezik.
  Bereuremariaosoeskasada,
  (Ebrorenasalbu)
  ISURIALDE
  MEDITERRANEOA
  Laburrakdira,Ebro
  izanezik.
  (Ebrorena salbu)

  Ebro
  Uremarihandia.Isurkideak:AragoietaSegre.Uremarihandia.
  Isurkideak:
  Aragoi eta Segre.

  Jucar
  Uremaritxikia.
  (view changes)
  3:44 am
 10. page Espainako isurialdeal edited ISURIALDEKANTAURIARRA Ibailaburrakdira. Ur-emari erregularradute. Bidasoaeta Nerbioi EuskalHe…
  ISURIALDEKANTAURIARRA
  Ibailaburrakdira.
  Ur-emari erregularradute.
  Bidasoaeta Nerbioi
  EuskalHerian
  Pas
  Kantabrian
  Nalon
  Asturiasen
  Eo
  GaliziaetaAsturiasartean
  ISURIALDEATLANTIKOA
  Luzeakdira,Galiziakoakizan ezik.
  Osour-emariirregularradute.
  Miño
  BereisurkidenagusiaSilda.
  Duero
  Isurialdeatlantikokoenartean,emaririkhandienaduenada.Isurkideak:Esla etaPisuerga.
  Tajo
  Penintsulakoluzeena. Isurkideak:Jaramaeta Tietar.
  Guadiana
  Urgutxiendaramana. Isurkideak:Zancaraeta Zigüela.
  Guadalquivir
  Isurkidea:Genil
  ISURIALDEMEDITERRANEOA
  Laburrakdira,Ebroizanezik.
  Bereuremariaosoeskasada,
  (Ebrorenasalbu)
  Ebro
  Uremarihandia.Isurkideak:AragoietaSegre.
  Jucar
  Uremaritxikia.
  Segura
  Levantendago.
  Turia
  Valentzian.
  Tereta Llobregat
  Kataluniandaude.

  (view changes)
  3:25 am

More